up

مجنونی با لیلی های زیاد!

در  خیابان این روزها که راه می روی ،همه ادعای عاشقی دارند.
اما هوش زیادی نمی خواهد فهمیدن اینکه این روزها تعداد لیلی های دماغ عمل کرده و گونه پروتزی همچون تعداد خودروهای آلاینده ی هوای تهران رو به افزایش است و مجنون های دروغین بیچاره هم،همچون کلاغهای درختان ولیعصر درمانده اند از تعدد لیلی هاشان ولی نمیدانم چه صیغه ایست که هیچوقت درختان را ترک نمی کنند!واین است تعبیر  لیلی و مجنون نظامی در عصر تکنولوژی ما !

۳
About me
یا هو...
یا مَن لا هو الّا هو...
بسم الله الحمن الرحیم

چشمت از ناز به حافظ نکند میل آری
سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد

_____________________
بلاگ بیان
پلاکِ صدوچهاردهم
منزل ویولِت
به خانه یِ بنفشِ من دَعوتید :)
contact
contact
contact
دنبال کنندگان ۱۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید